Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - „Nowe konkursy z obszaru technologii cyfrowych w klastrze 4 Horyzontu Europa”

Komisja Europejska zaktualizowała Program Pracy klastra 4 Horyzontu Europa na lata 2023-2025. W związku z aktualizacją, 23 kwietnia 2024 otwarto nabór w 9 konkursach w obszarze technologii cyfrowych w klastrze 4. Wnioski projektowe można składać 18 września 2024 r.

Zaktualizowany Program Pracy klastra 4 został opublikowany 18 kwietnia i dostępny jest na EU https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2023-2024_en.pdf

Otwarto następujące konkursy:

W obszarze Digital Emerging przewidziano dwa konkursy w tematach:

 1. Opracowanie i uruchomienie sieci grawimetrów kwantowych w Europie
  HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02-01: Developing and deploying a network of quantum gravimeters in Europe (IA)
 2. Stymulowanie transnarodowych badań i rozwoju w zakresie technologii kwantowych nowej generacji, obejmujących także podstawowe koncepcje i komponenty
  HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02-02: Stimulating transnational research and development of next generation quantum technologies, including basic theories and components (Cascading grant with FSTP) (RIA)

W obszarze Human przewidziano siedem konkursów w następujących tematach:

 1. Wsparcie działań Krajowych Punktów Kontaktowych w obszarach tematycznych Technologie cyfrowe, Przemysł i Przestrzeń kosmiczna
  HORIZON-CL4-2024-HUMAN-02-34: Support for transnational activities of National Contact Points in the thematic areas of Digital, Industry and Space (CSA)
 2. Wsparcie zarządzania aktywami intelektualnymi dla publicznych organizacji badawczych, instytucji akademickich i ich spółek typu spin-off
  HORIZON-CL4-2024-HUMAN-02-35: Intellectual asset management support for public research organisations, academic institutions and their spin-offs (CSA)
 3. Synergia z krajowymi i regionalnymi inicjatywami w Europie w zakresie innowacyjnych materiałów
  HORIZON-CL4-2024-HUMAN-02-36: Synergy with national and regional initiatives in Europe on Innovative Materials (CSA)
 4. Rozwój dużych modeli sztucznej inteligencji: Integracja nowych modalności danych i zwiększanie zdolności
  HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03-01: Advancing Large AI Models: Integration of New Data Modalities and Expansion of Capabilities (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)
 5. Wyjaśnialna i solidna sztuczna inteligencja (Explainable and Robust AI)
  HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03-02: Explainable and Robust AI (AI Data and Robotics Partnership) (RIA)
 6. Cyfrowy humanizm – stawianie ludzi w centrum transformacji cyfrowej
  HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03-03: Digital Humanism – Putting people at the centre of the digital transformation (CSA)
 7. Ułatwienie zaangażowania w rozwój globalnej standaryzacji w zakresie ICT
  HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03-04: Facilitate the engagement in global ICT standardisation development (CSA)

Szczegółowe informacje o konkursach można znaleźć na EU Funding&Tenders Portal pod linkiem https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/calls-for-proposals?isExactMatch=true&status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

Data dodania: piątek, 26 kwietnia 2024
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2024
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego