Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Konsorcja na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego

Zgodnie z zapisami „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+”, jak również w celu optymalizacji działań związanych z koncepcją rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego, niezbędnym był wybór priorytetowych grup docelowych w ramach obszarów inteligentnych specjalizacji. W tym celu Departament Polityki Regionalnej ogłosił Konkurs na wybór Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, w ramach którego dla każdej z 7 inteligentnych specjalizacji wyłoniona została priorytetowa grupa docelowa - Konsorcjum  - skupiające niezależne podmioty działające w obszarze danej inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Kluczowym zadaniem powierzonym Konsorcjom jest wdrażanie koncepcji rozwoju inteligentnych specjalizacji.

Konsorcja są reprezentowane przez Koordynatorów, skupiają niezależne podmioty ze środowisk biznesowych, naukowych i około biznesowych działające w obszarze danej inteligentnej specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego. Wyłonionych zostało 7 Koordynatorów – po jednym dla każdej z inteligentnych specjalizacji. Pełnią oni rolę forum wymiany doświadczeń oraz przekazują wiedzę z zakresu danego obszaru.

Rolę koordynatorów poszczególnych inteligentnych specjalizacji pełnią odpowiednio:

I. Zasobooszczędne budownictwo
- koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

II. Branża metalowo-odlewnicza
- koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

III. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
- koordynator Konsorcjum: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

IV. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna
- koordynator Konsorcjum: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.

V. Technologie informacyjno-komunikacyjne
- koordynator Konsorcjum: Kielecki Park Technologiczny

VI. Branża targowo-kongresowa
- koordynator Konsorcjum: Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”

VII. Zrównoważony rozwój energetyczny
- koordynator Konsorcjum: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.


Pliki do pobrania:

Regulamin Działalności Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 813/15 z dnia 5 listopada br.

Regulamin Działalności Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Wielkość: 98.98 KB
Zał. 1 do regulaminu - Wniosek przyznanie członkostwa w Konsorcjum (pdf)
Wielkość: 99.81 KB
Zał. 1 do regulaminu - Wniosek przyznanie członkostwa w Konsorcjum (doc)
Wielkość: 24.43 KB
Załącznik 2 do regulaminu - Członkowie Konsorcjów
Wielkość: 548.85 KB

 

Data dodania: wtorek, 24 listopada 2015
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2024
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego